Korupcijos prevencija

BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus 2021-06-04, įsakymu Nr. BP-21/86 atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskirta personalo vadovė Vaida Urnikienė, tel.  8 (46) 40 27 28, el. paštas vaida.urnikiene@klpp.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/


  • BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų planas (parsisiųsti)

BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus 2021-06-04, įsakymu Nr. BP-21/86 atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskirta vyr. specialistė personalo ir dokumentų valdymui Vaida Urnikienė, tel.  8 (46) 40 27 28, el. paštas vaida.urnikiene@klpp.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/


BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ korupcijos prevencijos 2021-2023 m. programa  (atsisiųsti)

BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ korupcijos prevencijos 2021-2023 m. programos įgyvendinimo priemonių planas  (atsisiųsti)

2021 m. Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita   (atsisiųsti)

2022 m. Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita (atsisiųsti)

2023 m. Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita  (atsisiųsti)


2021 m. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada  (atsisiųsti)


2021 m. darbuotojų anoniminio anketavimo analizė  (atsisiųsti)

2022 m. darbuotojų anoniminio anketavimo analizė  (atsisiųsti)

2023 m. darbuotojų anoniminio anketavimo analizė  (atsisiųsti)

Go To Top