Aukcionai

Šiuo metu vykdomų aukcionų nėra.


BĮ ,,Klaipėdos paplūdimiai” aukcionai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis BĮ ,,Klaipėdos paplūdimiai“ nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklėmis, patvirtintomis BĮ ,,Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. BP-21/113 ,,Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“   (atsisiųsti)

Go To Top