2020 04 13

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS PERSONALO IR DOKUMENTŲ VALDYMUI (pareigybės aprašymas)

Darbo aprašymas

 • Personalo dokumentų rengimas, administravimas ir valdymas;
 • Dalyvavimas personalo paieškos ir atrankos procese;
 • Darbo laiko apskaitos valdymas;
 • Įstaigos darbuotojų konsultavimas personalo klausimais;
 • Įstaigos dokumentų valdymas ir archyvavimas.
 • Darbas su įstaigos archyvu.

Reikalavimai

 • Ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
 • Darbo patirtis personalo ir dokumentų valdymo srityje;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • Gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • Gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Įstaiga siūlo

 • Atsakingą, įdomų darbą.
 • Darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) – 740 eur. ir kintamoji dalis priklausanti nuo darbo rezultatų.

Kandidatuoti el. paštu info@klpp.lt pateikiant CV ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai priimami iki 2021-04-30.

Kontaktinis telefonas: (8 46) 40 27 28.

 

2020 04 13

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS PIRKIMAMS IR LOGISTIKAI (pareigybės aprašymas)

Darbo aprašymas

 • Prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų vykdymas;
 • Pirkimo sąlygų rengimas, techninių specifikacijų bei kitos viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas;
 • Viešųjų pirkimų planų, skelbimų, ataskaitų rengimas ir skelbimas;
 • Dalyvavimas rengiant įstaigos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, projektus;
 • Pirkimo sutarčių projektų rengimas ir derinimas, sutarčių monitoringas;
 • Įstaigos darbuotojų konsultavimas viešųjų pirkimų klausimais;
 • Pažeidimų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu, nustatymas;
 • Pirkimo sutarčių ir dokumentų rengimas, registravimas, paskirstymas, registracijos žurnalų vedimas.
 • Pirkimų komisijos darbo užtikrinimas, nagrinėti tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei pretenzijas.

 Reikalavimai

 • Ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
 • Darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
 • Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
 • Patirtis dirbant CVP IS ir CPO;
 • Puikios lietuvių kalbos žinios;
 • Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • Puikūs kompiuterinio raštingumo įgūdžiai (MS Office);
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, stipri orientacija į rezultatą;
 • Puikūs problemų sprendimo, bendradarbiavimo įgūdžiai.

Įstaiga siūlo

 • Atsakingą, įdomų darbą.
 • Darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) – 740 eur. ir kintamoji dalis priklausanti nuo darbo rezultatų.

Kandidatuoti el. paštu info@klpp.lt pateikiant CV ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai priimami iki 2021-04-30.

Kontaktinis telefonas: (8 46) 40 27 28.

 

2021 04 13

GELBĖTOJAI

Darbo aprašymas
Užtikrinti poilsiautojų gyvybės saugumą Klaipėdos m. priklausančiuose paplūdimiuose.

Reikalavimai:

 • ne jaunesnis kaip 18-kos metų amžiaus;
 • mokantis gerai plaukti, nardyti;
 • galintis dirbti pagal medicininės komisijos išvadą.

Įstaiga siūlo:
Atsakingą, įdomų darbą.
Darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) – 580 eur.

Užsiregistruoti el. paštu info@klpp.lt arba BĮ “Klaipėdos paplūdimiai”, adresu Garažų g. 6, Klaipėda.
Kontaktiniai telefonai: (8 46) 40 27 28, 8 676 20019.

 

2020 04 13

VIEŠOJO TUALETO KASININKAS–KONTROLIERIUS

 Darbo aprašymas

 • Darbas su kasos aparatu;
 • Viešojo tualeto švaros užtikrinimas, laikantis sanitarinių-higieninių normų;
 • Bendravimas su klientais.

Reikalavimai

 • Darbo patirtis su kasos aparatu.
 • Atsakingumas, kruopštumas.

Įstaiga siūlo

 • Darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) – 460 eur.

Darbo vieta

Viešasis tualetas, Kopų g.1A, Klaipėda.

Kreiptis el. paštu info@klpp.lt arba telefonu (8 46) 40 27 28.

 

2020 04 13

VIEŠŲJŲ TUALETŲ PRIŽIŪRĖTOJAI

Darbo aprašymas

 • Viešųjų tualetų švaros užtikrinimas, laikantis sanitarinių-higieninių normų.

Reikalavimai

 • Atsakingumas, kruopštumas.

Įstaiga siūlo

 • Darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) – 460 eur.

Kreiptis el. paštu info@klpp.lt arba telefonu (8 46) 40 27 28.