Veiklos tikslai ir funkcijos

Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos tikslai ir funkcijos

 

Įstaigos veiklos tikslas – poilsiautojų gyvybės saugumo užtikrinimas miesto paplūdimiuose, maudyklėse bei kitose masinėse žmonių susibūrimo prie vandens vietose ir prevencinių priemonių užtikrinimas, paplūdimių, kopagūbrio, pėsčiųjų takų, dviračių takų, privažiavimo kelių mechanizuoto ir rankinio valymo, inventoriaus, nuorodų, stendų, riboženklių, informacinių rodyklių gamybos, priežiūros ir remonto bei paplūdimių geriamojo vandens fontanėlių eksploatacijos bei remonto užtikrinimas, vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdymo, tvarkymo, priežiūros ir eksploatavimo organizavimas.

Įgyvendindama savo tikslus, biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ užsiima šia pagrindine veikla, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:

 1. Priešgaisrinių tarnybų veikla (84.25.00);
 2. Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
 3. Nepavojingų atliekų surinkimas (38.11.00);
 4. Pavojingų atliekų surinkimas (38.12.00);
 5. Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas (81.00.00);
 6. Kita valymo veikla (81.29.00);
 7. Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba (16.23.20);
 8. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (36.00.00);
 9. Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (41.20.20);
 10. Stogų dengimas (43.91.00).

Įstaiga, tenkindama viešuosius interesus, turi teisę papildomai teikti paslaugas, susijusias su tiesiogine veikla:

 1. Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma (77.34.00);
 2. Atstovavimas žiniasklaidai (73.12.00);
 3. Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.10.00);
 4. Pramoginių valčių nuoma (77.21.10);
 5. Dviračių nuoma (77.21.30);
 6. Sporto įrangos nuoma (77.21.40);
 7. Kitų turizmo priemonių nuoma (77.21.50);
 8. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29.00);
 9. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04.00);
 10. Nuotekų valymas (37.00.00);
 11. Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla (81.10.00);
 12. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20.00);
 13. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59.00);
 14. Reklamos agentūrų veikla (73.11.00).

Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ funkcijos:

 1. organizuoti gelbėtojų darbą Klaipėdos miesto paplūdimiuose maudymosi sezono laikotarpiu;
 2. užtikrinti poilsiautojų saugumą;
 3. užtikrinti viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikimą ligoniams ne ligoninėse;
 4. skelbti vandens kokybės tyrimų duomenų, kasdienių oro ir vandens temperatūros rodiklių pateikimą paplūdimių informaciniuose stenduose;
 5. vykdyti maudyklų vandens vizualią stebėseną;
 6. vykdyti Smiltynės, Melnragės, Neįgaliųjų, Girulių ir Danės poilsio zonų sanitarinį rankinį ir mechanizuotą tvarkymą bei inventoriaus, nuorodų, stendų, riboženklių, informacinių rodyklių gamybą, priežiūrą ir remontą;
 7. vykdyti paplūdimių fontanėlių priežiūrą ir remontą;
 8. vidaus vandenų kelių farvaterių ženklinimas;
 9. vidaus vandenų kelių garantinių matmenų išlaikymas;
 10. vagos valymas, vagos reguliavimas, povandeninių kliūčių šalinimas ir kiti darbai, siekiant išlaikyti vidaus vandenų kelio garantinius matmenis;
 11. vidaus vandenų kelių infrastruktūros aptarnavimas;
 12. dalyvavimas vykdant laivų ir žmonių gelbėjimo darbus vidaus vandenų keliuose bei gelbėjimo darbus potvynių metu ir likviduojant potvynių padarinius;
 13. laivų vedimo vidaus vandenų keliais (locmano paslaugos) organizavimas;
 14. vidaus vandenų kelių locmano žemėlapių sudarymas ir leidimas.
Go To Top