Apie mus

Informacija ruošiama …

Mūsų istorija

  • 2013-12-27  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1 – 3310 Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos pavadinimas pakeistas į Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“.
  • 2005-03-31  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-112 buvo patvirtinti nauji Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos nuostatai.
  • 2000-11-30  Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr.198 buvo patvirtintas Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos pareigybės sąrašas ir patvirtintas naujas pavadinimas – Biudžetinė įstaiga “Klaipėdos paplūdimiai”.
  • 2000-02-11  Buvo įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybės Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto gelbėjimo stotis ir juos nuostatai, įstaigos kodas 4189273.
  • 1996-08-29  Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. 86 buvo patvirtinti gelbėjimo stoties nuostatai.
  • 1969-08-11  Klaipėdos miesto darbo žmonių deputato tarybos vykdomojo komiteto potvarkiu Nr. 424 buvo įkurta narų manevrinė paieškos grupė.
  • 1952-04-10  Darbo žmonių deputato tarybos sprendimu Nr. 194 buvo įkurta Gelbėjimo stotis ir buvo pavaldi komunalinio ūkio valdybai.
  • Iki 1952-04-10  Skęstančiųjų gelbėjimą vykdė DOSAF.