Taisyklės, kodeksai, įsakymai

BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ valdomų patikėjimo teise, komercinių plūduriuojančių prieplaukų, stacionarių krantinių ir akvatorijų vidinė naudojimo ir priežiūros tvarka


2021 m. balandžio 12 d. BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus įsakymas Nr. BP-21/53 „Dėl 2021 m. navigacijos sezono ir eksploatuojamų vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašo tvirtinimo“  (atsisiųsti)


Saugaus elgesio Klaipėdos miesto savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės


LR vidaus vandenų transporto kodeksas

Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės

LR vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašas


LR saugios laivybos įstatymas


Laivybos taisyklės

Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklės (atsisiųsti)

Įsakymas dėl JT Europos ekonomikos komisijos Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių paskelbimo  (atsisiųsti)


Vidaus vandenų laivų priežiūra

Go To Top