Privatumo politika

Kas mes esame?

BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ yra biudžetinė įstaiga, veikianti nuo 1952 m. Jos veiklos tikslas – užtikrinti poilsiautojų gyvybės saugumą miesto paplūdimiuose, maudyklėse bei kitose masinėse žmonių susibūrimo prie vandens vietose, užtikrinti paplūdimių, kopagūbrio, pėsčiųjų takų, dviračių takų, privažiavimo kelių infrastruktūrą, gaminti ir prižiūrėti paplūdimių ir kitų prižiūrimų teritorijų inventorių, nuorodas, stendus, riboženklius, informacines rodykles, užtikrinti paplūdimių geriamojo vandens fontanėlių eksploataciją bei remontą, bei organizuoti vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdymą, tvarkymą, priežiūrą ir eksploatavimą.

Ši BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ (toliau – Įstaiga, Mes) Privatumo politika reglamentuoja kaip Įstaiga tvarko savo  interneto svetainės https://klaipedospapludimiai.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Vartotojai, Jūs) ir kitų asmenų asmens duomenis ir užtikrina asmens duomenų saugumą. Teikdami paslaugas esame savo Vartotojų asmens duomenų valdytojas – Įstaigos juridinio asmens kodas 141892739, mūsų registruotos adresas Garažų g. 6, LT-92101 Klaipėda, tel. +370 46 402 728, el. paštas info@klpp.lt.

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas ir mes visapusiškai įsipareigojame tvarkyti savo Vartotojų ir kitų asmenų duomenis tik laikantis nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. Ši privatumo politika yra taikoma kartu su mūsų interneto Svetainės Slapukų politika. Jei jums kyla klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ar norėtumėte gauti išsamesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis į mus el. paštu info@klpp.lt.

KADA MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tuomet kai tai reikalinga mūsų teisėtiems tikslas pasiekti ir kai turime teisinį pagrindą tai daryti. Įstaigoje asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas:

 • Kai jūs išreiškėte savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu ar tikslais;
 • Kai tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą su duomenų subjektu ar reikia imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sutarties sudarymą;
 • Kai tai mus įpareigoja teisės aktai;
 • Kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Įstaigos interesų.

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Kai Jūs susisiekiate su mumis pateikdami užklausą Įstaigas Svetainėje „Kontaktų“ skiltyje ar el. paštu, mes tvarkome:

 • Vardą
 • pašto adresą
 • Kitus asmens duomenis, kuriuos galite pateikti savo žinutėje
 • Techninius duomenis (pvz., IP adresą)

Duomenų tvarkymo tikslas – Vartotojų užklausų nagrinėjimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Vartotojo sutikimas, suteikiamas užklausos išsiuntimo veiksmu

Kai Svetainėje skelbiame savo darbuotojų duomenis kontaktams, mes tvarkome:

 • Darbuotojo vardą, pavardę
 • Darbuotojo pareigas
 • Stacionaraus telefono numerį ir mobilaus telefono numerį
 • pašto adresą

 

Duomenų tvarkymo tikslas – Įstaigos veiklos skaidrumo užtikrinimas bei galimybės Vartotojams operatyviai susisiekti tu konkrečiu darbuotoju suteikimas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Įstaigos teisėtas interesas  – užtikrinti veiklos skaidrumą ir komunikacijos operatyvumą

Duomenų tvarkymo terminas – tol, kol galioja darbuotojo darbo sutartis su Įstaiga

Kai jūs kandidatuojate į Svetainės Karjeros skiltyje paskelbtas laisvas darbo vietas Įstaigoje, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Telefono numerį
 • pašto adresą
 • Adresą
 • Jūsų išsilavinimą ir darbo patirtį įrodančius duomenis
 • Kitus duomenis ir informaciją, kurią pateikiate savo gyvenimo aprašyme (CV) ir motyvaciniame laiške, kurį atsiunčiate mums
 • Techninius duomenis (pvz., IP adresą)


Duomenų tvarkymo tikslas
 – atrankos į laisvas darbo vietas vykdymas (kandidatų tinkamumo konkrečioms pareigoms patikrinimas)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį jūs išreiškiate siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) kandidatuodami konkrečioms pareigoms

Duomenų tvarkymo terminas – kol vykdoma atranka.

Kai Jus domina darbo galimybės mūsų Įstaigoje, tačiau šiuo metu nėra Jums tinkamos pozicijos ir Jūs siunčiate mums savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką, mes tvarkome:

 • Vardą, pavardę
 • Telefono numerį
 • pašto adresą
 • Adresą
 • Jūsų išsilavinimą ir darbo patirtį įrodančius duomenis
 • Kitus duomenis ir informaciją, kurią pateikiate savo gyvenimo aprašyme (CV) ir motyvaciniame laiške, kurį atsiunčiate mums
 • Techninius duomenis (pvz., IP adresą)


Duomenų tvarkymo tikslas
 – potencialaus kandidato asmens duomenų saugojimas su galimybe kreiptis tiesiogiai ir pasiūlyti kandidatuoti į naujai sukurtą ar atsilaisvinusią darbo vietą Įstaigoje

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį jūs išreiškiate siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) Įstaigai

Duomenų tvarkymo terminas – 12 mėn. nuo Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško gavimo

Kai jūs apsilankote Įstaigos teritorijoje ir (arba) patalpose, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, mes tvarkome:

 • Jūsų atvaizdą, užfiksuotą vaizdo stebėjimo kameromis;
 • Kitus fiziologinio pobūdžio požymius (pvz. judesių / eisenos ypatybes)


Duomenų tvarkymo tikslas
 – asmenų ir Įstaigos turto apsauga, nusikalstamų veikų prevencija

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Įstaigos teisėti interesai – užtikrinti teritorijos ir patalpų bei juose esančių asmenų (Įstaigos darbuotojų ir lankytojų) ir turto saugumą

Duomenų tvarkymo terminas –  iki 30 dienų nuo įrašų užfiksavimo

Kai Jūs apsilankote Įstaigos Facebook paskyroje https://www.facebook.com/klaipedospapludimiai, mes tvarkome:

 • Facebook vartotojo vardą
 • Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ar kitus duomenis kontaktams, jei juos pateikiate pradėję susirašinėjimą Facebook Messenger programėlėje.
 • Techninius duomenis, kurie renkami Facebook nuožiūra


Duomenų tvarkymo tikslas
 – Įstaigos veiklos viešinimas ir operatyvus informacijos, susijusios su Įstaigos paslaugomis pateikimas Vartotojams

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį jūs išreiškiate pradėję mūsų Facebook paskyros naršymą

Duomenų tvarkymo terminas ir kitos duomenų tvarkymo sąlygos. Jums lankantis mūsų Facebook paskyroje, aukščiau išvardintus bei kitus techninėmis priemonėmis surenkamus Jūsų duomenis tvarko Facebook kaip kitas duomenų valdytojas, vadovaudamasis Facebook naudojimo taisyklėmis bei privatumo politika.

Asmens duomenų tvarkymas Svetainėje naudojant slapukus

Jums lankantis Svetainėje, mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Šie duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus), kurie užtikrina šios Svetainės veikimą: duomenų centrų paslaugas ar interneto tinklalapių prieglobos paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų pateiktus aiškius nurodymus ar instrukcijas ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims. Kiekvienu konkrečiu atveju duomenų tvarkytojui yra pateikiami tik būtini asmens duomenys, t.y. tik tokie asmens duomenys, kurie būtini konkrečiam tvarkymo tikslui įvykdyti ar paslaugai suteikti. Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie įsipareigoja ir gali laikytis tinkamų duomenų saugumo reikalavimų ir konfidencialumo įsipareigojimų.

KUR MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje. Šiuo metu tvarkydami jūsų asmens duomenis mes jų neperduodame į trečiąsias valstybes. Esant poreikiui jūsų asmens duomenis perduoti į trečiąsias valstybes apie tai jus informuosime prieš atliekant perdavimą bei užtikrinsime perdavimo teisėtumą bei saugumą (reikiamų perdavimo mechanizmų ir saugumo priemonių taikymą).

KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite visas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytas teises atvykę į Įstaigą ar kreipdamiesi el. paštu info@klpp.lt:

 • žinoti apie jūsų asmens duomenų tvarkymą – gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, jog tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs – registruoti Vartotojai gali patys ištaisyti savo asmens duomenis prisijungę prie savo paskyros Svetainėje ;
 • kreiptis su prašymu sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai;
 • kreiptis su prašymu ištrinti jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), išskyrus kai jūsų duomenys privalo būti saugomi remiantis Įstaigai taikomais teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įstaiga;
 • gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įstaigai, tvarkomus automatizuotomis priemonėmis it kurių tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą) kai tai techniškai įmanoma;
 • bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikę pranešimą Įstaigai nurodytu būdu – paspaudę nuorodą el. laiško pabaigoje (tiesioginės rinkodaros atveju) arba atsiuntę savo prašymą Įstaigai el. paštu info@klpp.lt;


Savo teises Jūs galite įgyvendinti patys arba per atstovus. Norėdami įgyvendinti savo teises jūs turite atvykti į Įstaigą (Garažų g. 6 Klaipėdoje) asmeniškai ir pateikti prašymą arba savo prašymą galite pateikti elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu info@klpp.lt. Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę ir pareigą patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus stengiamasi nustatyti paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu. Pateikdami prašymą jūs galite patvirtinti savo tapatybę vienu iš nurodytų būdu:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Įstaigą – pateikus mūsų darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su juo jūs turite pateikti notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba jis turi būti pateiktas iš Jūsų el. pašto adreso, kuriuo registravotės ar teikėte užklausą mūsų Svetainėje.


Kilus pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, Įstaiga turi teisė paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti jūsų tapatybę.

Prašymas turi būti aiškus, jame turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, informacija apie tai, kokias teises ir kokios apimties pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą. Jeigu prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai iš anksto paprašote ją pateikti kitaip.

Jūsų pateiktus prašymus stengiamės išnagrinėti ir jums informaciją pateikti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei dėl tam tikrų aplinkybių, kaip antai dėl pateikto prašymo sudėtingumo (jei reikia kreiptis pagalbos į pasitelktus duomenų tvarkytojus) ar dėl Įstaigos nagrinėjamų Prašymų skaičiaus, Įstaiga prašymo išnagrinėti laiku gali nespėti, nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, ir apie tai Jus informuojant.

Prašymai nagrinėjami ir informacija bei duomenys teikiami neatlygintinai, tačiau mes turime teisę tam tikrais atvejais arba atsisakyti įgyvendinti jūsų teises (kai prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas ar yra pasikartojantis), arba informacijos ir duomenų teikimas gali būti apmokestintas atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, vadovaujantis su teisės aktų reikalavimais ir Įstaigos vadovo nustatytais įkainiais (jei nustatomas akivaizdus piktnaudžiavimas savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikiami prašymai pateikti informaciją, duomenis, išrašus, dokumentus ar pan.).

Jeigu manote, kad Įstaigos veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS

Ši Privatumo politika yra patvirtinta ir galioja nuo 2022 m. birželio 10 d. Mes turime teisę reguliariai esant poreikiui peržiūrėti ir atnaujinti Privatumo politiką. Apie bet kokį atnaujinimą mes informuosime savo Svetainėje.

Go To Top