2022 m. pradėtas vykdyti projektas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimas“.

Projekto pavadinimas – „Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie pilies tilto Klaipėdoje įrengimas“.

Projekto įgyvendinimo vieta – Danės upės krantinė Klaipėdoje (krantinės dalies ilgis – 14 metrų, unikalus nr. 4400-1977-6813, žymėjimas plane – 1k8 (sudėtinė dalis – krantinė nuo taško 38 iki taško 40).

Pasirašyta paramos sutartis Nr. 43AU-KL-22-1-03446-PR001.