„Smiltynės gelbėjimo stoties adresu Smiltynės g. 15C, Klaipėda rekonstrukcijos techninio darbo projekto rengimas“

 Projekto tikslas: Rekonstruoti gelbėjimo stoties pastatą, gerinant jo architektūrinę išraišką ir funkcionalumą bei sklype įrengti visą pastatui reikalingą inžinerinę infrastruktūrą.

Bus perplanuotos vidaus patalpos:

Pirmame pastato aukšte planuojame įrengti:

– technikos laikymo patalpą (elingą);

– medicinos personalo patalpas;

– administracines patalpas;

– pirtį su kavinės patalpomis.

Antrame pastato aukšte planuojame įrengti:

– gelbėtojų budėjimo patalpą;

– gelbėtojų terasą su stogu;

– gelbėtojų pagalbines ir poilsio patalpas;

Stebėjimo bokštą planuojame paaukštinti, paplūdimio stebėjimo patalpą įrengiant kuo arčiau vandens linijos.


„Danės upės dešiniojo kranto ties KU Botanikos sodu  apsaugojimo nuo erozijos darbų techninio darbo projekto rengimas“

Projekto tikslas: sutvirtini Danės upės dešinį krantą ties Klaipėdos universiteto Botanikos sodu (apie 200 m.).

Krantas yra stipriai paveiktas erozijos. Pagal potvynių rizikos žemėlapį vidutinės tikimybės (1%) potvynio tikimybę, vanduo išsilieja iš krantų. Dėl šios priežasties upės šlaitai deformuoti,  šiuo metu šlaitų koeficientas yra ~1:0,75, ant šlaitų esantys medžiai nuvirtę į upę. Šalia minėto upės

šlaito esančiame KU botanikos sode, yra įrengti takeliai, kuriems erozija kelia pavojų. Netvarkant šlaitų takeliai nugrius.